• Title:VIRTUAL FUTURE
  • Pages:111
  • Language:中文、英文
  • Artists:Cao Fei, Cao Kai, Gu Kaijun, Hong Hao,Li Ritian,Li Riyuan, Lin Yilin
  • Publishing:China
  • Publishing house:GUANGDONG MUSEUM OF ART
  • Date:2000
  • ISBN::
  • Price: