• Title:TWO ASIAS TWO EUROPES
  • Pages:217
  • Language:CHS/EN
  • Artists:Jin Jiangbo,Li Hanzhu,Li Zhonggen,Liu Guangyun
  • Publishing:China
  • Publishing house:SHANGHAI DUOLUN MUSEUM OF MORDERN ART
  • Date:2005
  • ISBN::978-988-99609-80
  • Price:80RMB